top of page
PREFORMED SOLID SURFACE (CMMA)  
ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์สําเร็จรูป

ท๊อปหินสังเคราะห์ CMMA คือ ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์สําเร็จรูป เป็นชิ้นงานสําเร็จ
สําหรับงานท๊อปครัว หรือ งานอ่างล้างหน้า  โดยมีส่วนผสมของอะคริลิคเรซิ่น และ
โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น 

 

  • ลักษณะ รูปทรง และ ผิวชิ้นงานสวยงาม

  • มีสีให้เลือกจํานวนมาก

  • ราคาตํ่าเหมาะสําหรับโครงการที่มีปริมาณมาก

  •  ทนต่อความร้อนสูง

  • ทนต่อแรงกระแทกได้ดี

KITCHEN TOP

VANITY TOP 01

VANITY TOP 02

CMMA Sink Bowls

bottom of page