top of page
METAL CEILING
ฝ้าโลหะแบรนด์ Durlum 

งานออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมีความต้องการทั้งทางด้านการใช้งานและความสวยงาม
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย 

ผลิตภัณฑ์ฝ้าโลหะแบรนด์ Durlum ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ โดยฝ้าแบรนด์ Durlum มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมนี และ มีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 

  • แบรนด์จากประเทศเยอรมนี ผลิตโดยเครื่องจักรอัตโนมัติคุณภาพสูง และ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานยุโรป

  • มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์ฝ้าระบบเปิดและฝ้าระบบปิด

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามแบบโดยผู้ออกแบบสามารถกำหนดขนาด สี ลักษณะผิวของชิ้นงานได้

  • สามารถกำหนดคุณสมบัติด้านเสียง เช่น คุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ (NRC 0.55 - 0.95)

  • มีอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฝ้าแต่ละชนิด ดังนั้นการติดตั้งจึงทำได้ง่าย รวดเร็ว

  • สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

  • มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้เป็น Facade และ ผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารได้

Close Ceiling ฝ้าระบบปิด 

ฝ้าระบบปิดที่บังไม่ให้เห็นงานเดินระบบต่างๆที่อยู่เหนือฝ้าขึ้นไป โดยมีระบบการ
ติดตั้งที่หลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งานพื้นที่ และ

ยังสามารถเปิดแผ่นฝ้าออกเพื่อดูแลรักษา ซ่อมบำรุง หรือ ปรับปรุงงานระบบ
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ หรือ มีการแบ่งห้องใหม่ได้โดยง่าย 

ฝ้าโลหะ Durlum มีลักษณะของผิวชิ้นงานให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถกำหนดความหนาให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงาน และ ลักษณะโครงสร้าง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดสี หรือ เลือกให้ผิวของผลิตภัณฑ์มีลักษณะ Anodized หรือ เงาเหมือนกระจกได้อีกด้วย

Open Cell Ceiling ฝ้าระบบเปิด  


ฝ้าระบบเปิดสำหรับงานที่ต้องการสร้างดีไซน์และบรรยากาศที่โปร่งสวยงาม โดยฝ้าระบบเปิดจะปล่อยให้แสงสว่าง และ อากาศเย็นที่มาจากงานระบบที่อาจติดตั้ง|อยู่เหนือฝ้าผ่านเข้ามาในห้องได้ นอกจากนี้การติดตั้งไฟส่องสว่างใต้ฝ้าเปิด
ก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

เช่นเดียวกันกับฝ้าระบบปิด ฝ้าระบบเปิดมีลักษณะผิวของผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายหลาย ตามความต้องการของผู้ออกแบบ และยังมาพร้อมระบบติดตั้งที่ช่วยให้การดูแลรักษางานระบบเป็นไปได้อย่างสะดวก 

Functional Ceiling - Air Tight Ceiling 


ฝ้าระบบปิด Airtight ป้องกันไม่ให้อากาศเล็ดลอดถ่ายเทจากภายในห้องไปสู่บริเวณอื่น สำหรับงานที่มีความต้องการพิเศษ เช่น Cleanroom ห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่มีโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น โรค SARS หรือ ห้อง Lab
โดยผ่านการทดสอบมาตรฐาน
EN12114-2000-03: Air Permeability of Building Elements 

Expanded Metal Ceiling 

 

ฝ้าโลหะ Expanded Metal ซึ่งผิวมีลักษณะเป็นตะแกรงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีขนาดตะแกรงให้เลือกหลายขนาด จึงสามารถทำให้บริเวณที่นำไปใช้ ดูสว่าง, โปร่ง หรือ ทึบก็ได้ตามขนาด และ รูปร่างของ mesh
ที่เลือกใช้ นอกจากนี้ ยังสามารถระบุสีได้อีกด้วย

 

ฝ้า Expanded metal สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานที่ต่างๆเช่น โรงเรียน, สนามบิน, สถานีรถไฟ, ห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา, ออฟฟิศ หรือ โรงแรม

Baffle Ceiling 


ฝ้า Bafße Ceilng ที่มีลักษณะใบตั้งในแนวดิ่ง ช่วยเน้นให้งานออกแบบสถาปัตยกรรม
โดดเด่นมากขึ้นโดยฝ้า Bafße มีให้เลือกหลายดีไซน์ หลายรูปร่าง และ ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติด้านการดูดซับเสียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดสีที่ต้องการ หรือ ยังสามารถเลือกใบฝ้าเป็นลายไม้ได้อีกด้วย

Character 


ฝ้าที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น โดยมาพร้อมกับระบบติดตั้งที่ถูกออกแบบไว้คู่กันโดยเฉพาะ 

Project Gallery
bottom of page