top of page
ENGINEERED MARBLE
หินอ่อนสังเคราะห์

หินอ่อนสังเคราะห์คือวัสดุคอมโพซิทที่ประกอบด้วยหินอ่อนธรรมชาติ 91% ถึง 96%
และผสมด้วยเรซิ่นและสารประกอบอย่างอื่นผ่านกระบวนการผลิตโดยการอัดในสูญญากาศ
จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายหินแต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหินธรรมชาติ

หินอ่อนสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
ที่มีคุณสมบัติดีกว่าหินอ่อนธรรมชาติ ซึ่งบางชนิดอาจหาได้ยาก และนอกจากนี้หินอ่อนธรรมชาติอาจมีคุณสมบัติที่ไม่สมํ่าเสมอ แตกต่างกันในแต่ละแผ่น  

 • มีความแข็งที่ใกล้เคียงกับหินธรรมชาติแต่ทนต่อแรงกระแทกและการแตกหักได้ดีกว่า

 • มีนํ้าหนักเบากว่าหินธรรมชาติดังนั้นจึงขนส่งและ ติดตั้งได้ง่ายกว่า

 • ไม่มีรูพรุน ดังนั้นจึงไม่ดูดซึมนํ้าหรือของเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย
  และยังทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย

 • หินอ่อนสังเคราะห์แต่ละแผ่นมีคุณสมบัติและสีที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถนำแผ่นหิน
  จำนวนมากไปใช้ติดตั้งต่อกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีแผ่นใดแผ่นหนึ่งซึ่งมีสีเพี้ยน
  แตกตากจ่างแผ่นอื่นๆ ซึ่งต่างจากหินธรรมชาติที่หินแต่ละแผ่นอาจจะมีสีและคุณสมบัติ
  ที่ต่างกัน

 • สามารถขัดให้เงาได้เหมือนหินธรรมชาติมีอายุการใช้งานนาน

 • มีหลายสีให้เลือก สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น พื้น ผนัง ท๊อปห้องนํ้า
  ฟาซาดภายนอก ขั้นบันไดและขอบประตู

หินอ่อนสังเคราะห์มีน้ำหนักเบากว่าหิน
ธรรมชาติดังนั้นจึงขนส่ง ติดตั้งได้
ง่ายกว่า
และไม่มีรูพรุน

ลักษณะการใช้งาน

 • เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีคนผ่านจำนวนมาก เช่น สนามบิน
  ห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะ ซึ่งต้องการพื้นผิว ที่มีสีสมํ่าเสมอ
  ทนทาน ดูแลรักษาง่ายและมีความสวยงาม

 • สามารถ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • เนื่องจากหินอ่อนสังเคราะห์ไม่มีรูพรุน จึงเหมาะที่จะนำไปใช้
  ตกแต่งภายในบ้าน เช่น     ในห้องนํ้า โดยอาจนำไปใช้เป็นพื้น ผนัง
  หรือ ท็อปห้องนํ้าได้

COLOUR AND FINISHES

bottom of page